fbpx

“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยโควิดที่กรมอุตุฯ

รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดให้ใช้พื้นที่อาคารสโมสร รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดปัญหาการติดเชื้อในครอบครัว และตัดวงจรการแพร่ระบาดในชุมชน