fbpx

ซีดีซีสหรัฐเพิ่ม ‘ไทย’ อยู่ในระดับเสี่ยงโควิดสูงมาก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ หรือซีดีซี ประกาศเพิ่มรายชื่อ 7 ประเทศและดินแดนที่มีความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระดับสูงสุด ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ เตือนสวมเเมสก์ หากยังไม่ฉีดวัคซีน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ ออกประกาศเตือนต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส และเว้นระยะห่างระหว่างกัน 3 ฟุต ขณะอยู่ในห้องเรียน