fbpx

“อนุทิน” เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเอ็มบีเค

“อนุทิน” เยี่ยมศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19 บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเอ็มบีเค