fbpx

เชื่อสมาชิกรัฐสภาเข้าใจคำวินิจฉัยแก้ รธน.

“วิษณุ” เผยได้อ่านคำวินิจฉัยกลางของศาลรธน.เรื่องอำนาจแก้รธน. แล้ว เชื่อสมาชิกรัฐสภาอ่านและเข้าใจแล้ว ปัดตอบโหวตวาระ 3ได้หรือไม่ แต่เข้าใจแล้ว