fbpx

เลื่อนไม่มีกำหนด 3 กิจกรรมวิ่งซิงกอร่าเมืองสงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา ประกาศเลื่อน 3 กิจกรรมงานรักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก เดือนมีนาคมนี้ ลดความเสี่ยงโควิด-19 ส่วนผู้สมัครให้ติดตามข่าวสารและจะแจ้งการรับเสื้อให้ทราบอีกครั้ง