fbpx

นายกฯ ส่งความปรารถนาดีถึงชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสวันอิฎิ้ลฟิตริ

นายกฯ กล่าวเนื่องในโอกาสวันอิฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดียังพี่น้องชาวมุสลิมทุกคน ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดตลอดช่วงเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์

นายกฯ อวยพรชาวไทยมุสลิมวันอิฎิ้ลฟิตริ ขอให้ประสบความร่มเย็นเป็นสุข

นายกรัฐมนตรี อวยพรชาวไทยมุสลิมในโอกาสวันอิฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1438 สิ้นสุดเดือนรอมฎอน ขอให้ประสบความร่มเย็นเป็นสุข

ชาวมุสลิมในอินโดฯ เริ่มเดินทางกลับบ้าน เตรียมฉลองวันอิฎิ้ลฟิตริ

ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียหลายล้านคนเริ่มเดินทางกลับบ้าน เพื่อเตรียมฉลองวันอิฎิ้ลฟิตริ ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้