fbpx

ชวนชาวพุทธทำบุญข้าวสารแทนเทียนพรรษา ช่วยโควิด

เข้าพรรษานี้ วัดที่พะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนเทียนพรรษา เป็นข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19