fbpx

สั่งปิดถาวร “ศูนย์บำบัดยาเสพติดวัดท่าพุฯ”

สั่งปิดถาวรแล้วศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี หลังแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัด