fbpx

นิพนธ์ชี้ คดีทุจริตสอบนายอำเภอเป็นอุทาหรณ์ให้ข้าราชการ

” นิพนธ์” ชี้ปมอดีตอธิบดีกรมการปกครองถูกสั่งจำคุกทุจริตสอบนายอำเภอ เป็นอุทาหรณ์ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ แนะยึดหลักความถูกต้องก่อนทำอะไร

จำคุกอดีตอธิบดี ปค. 3 ปี คดีทุจริตสอบนายอำเภอปี 52

ศาลอาญาคดีทุจริตฯพิพากษาจำคุก 3 ปีไม่รอลงอาญา อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ157 ทุจริตการสอบนายอำเภอปี 52 ส่วนผู้เข้าสอบ 103 คน โดนคุกระนาวคนละ2ปีปรับ1.2หมื่นบาท แต่รอลงอาญา 2 ปี