fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ลานกีฬา อบต.ถูกทิ้งร้างเสียหายไม่ต่างจากเสาไฟกินรี

พบสนามเด็กเล่น ลานกีฬา อบต. ถูกปล่อยทิ้งร้างเสียหาย ที่ จ.ปราจีนบุรี ไม่ต่างจากเสาไฟฟ้ากินรี