fbpx

ครม.โยก “เอกนิติ” ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆ สลับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรกับอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม