fbpx

กรมรางเดินหน้าลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

กรมรางมั่นใจเดินหน้าแผนปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าฯ ต่อ หลัง รฟม.มีบอร์ดชุดใหม่ และการรถไฟฯ เตรียมแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่แอร์พอร์ตลิงก์

นายกฯ ระบุ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าครบทั้งระบบ อาจลดค่าโดยสาร

ยืนยัน ความจำเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง จะเป็นจุดสำคัญเชื่อมต่อกับหลายประเทศ ขยายเมือง สร้างเศรศฐกิจ