fbpx

แนะผู้ว่าฯ กทม. ช่วยชุมชนชายขอบเข้าถึงระบบ สธ.

ในกรุงเทพฯ มีชุมชนชายขอบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กทม. นับพันแห่ง ที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสวัสดิการด้านต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุข เช่น ที่ชุมชนริมทางด่วนบางนา ไร้หน่วยงานดูแล ทำ

นายกฯ เดินหน้าเร่งแก้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

โฆษกรัฐบาล ปลื้ม ประธานหอการค้าไทยยกย่อง “พล.อ.ประยุทธ์” กล้าตัดสินใจเปิดประเทศและการจัดหาวัคซีน มั่นใจเศรษฐกิจไทยในปี 2565 กลับมาเติบโตและเข้มแข็ง ขณะที่นายกฯ เดินหน้าเร่งแก้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ดึงทุกภาคีเครือข่ายร่วม “พลิกโฉมประเทศไทย”

พม. เปิดปฏิบัติการจาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง”

พม. เปิดปฏิบัติการจาก “เปราะบางสู่เข้มแข็ง” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกฯ สั่งทำแอปฯ-แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลประชาชน

นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐจัดทำแอปพลิเคชัน-แพลตฟอร์มการให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน เพิ่มความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการภาครัฐ

กสศ.จับมือ พันธมิตร จำหน่าย10 ผลิตภัณฑ์ บนแพลทฟอร์ม ลดความเหลื่อมล้ำ

กสศ.จับมือ พันธมิตร จำหน่าย10 ผลิตภัณฑ์ บนแพลทฟอร์ม นำร่องสร้างอาชีพ สู่อนาคต ทลายกำแพงลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่5 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63

ก.คลัง จับมือ กสศ.บูรณาการ Big Data เด็กยากจน 1.7 ล้านคน

ก.คลังจับมือ กสศ.บูรณาการ Big Data เด็กยากจน 1.7 ล้าน ไม่ให้ตกหล่น เดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำร่วมกัน มุ่งช่วยตรงปัญหาทั้งพ่อแม่ลูก ตัดวงจรยากจนข้ามชั่วคน

กสศ. จับมือ เทศบาลนครภูเก็ตใช้ Q-Info แก้ปัญหาเด็กเป็นรายคน

กสศ.และเทศบาลนครภูเก็ตนำร่องความสำเร็จ ใช้ Q-Info แก้ปัญหาเด็กเป็นรายคน ช่วยผลการเรียนดีขึ้น ลดอัตราขาดเรียนพร้อมยกระดับสู่ Digital Smart School

ขับเคลื่อน “เรือนจำสุขภาวะ”ลดความเหลื่อมล้ำ

ขับเคลื่อนเรือนจำสุขภาวะ เน้นพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ดูแลสภาวะแวดล้อม และตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และสร้างสรรค์

ปริญญา เสนอให้บริการสาธารณะ แทนกักขัง

รองอธิการบดี มธ. นำคณะนักศึกษานิติศาสตร์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ขอให้มีการบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ แทนการกักขัง กรณีไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

พช.มหาดไทยเร่งขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

พช.มหาดไทยขานรับนโยบายรัฐบาล เร่งขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต ปั้น “แอ่งเล็ก”แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม