fbpx

“ชัชชาติ” ลงพื้นที่บางกะปิ-สะพานสูง

“ชัชชาติ” ลงพื้นที่ ย่านบางกะปิ-สะพานสูง รับฟังปัญหาเส้นเลือดฝอยชุมชนในพื้นที่ ชูนโยบายดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็กขาดเครื่องมือและขาดครูผู้สอน ย้ำ กทม. ต้องไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ แต่เป็นคลังปัญญา จัดกิจกรรมพบปะ ต่อยอดสร้างรายได้ให้