fbpx

ศาลแพ่งรับฟ้อง”วัชระ เพชรทอง”ร้องเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ศาลแพ่งมีคำสั่งรับฟ้องสำนวนคดที่ “วัชระ เพชรทอง” ฟ้องนายกรัฐมนตรีและพวก หลังยื่นฟ้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน