fbpx

จี้เร่งอนุญาตเอกชนนำเข้า ไฟเซอร์ –โมเดอร์น่า

เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ร้องผู้ตรวจฯ สอบรัฐบริหารวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ จัดซื้อแต่ซิโนแวค ทั้งที่คุณภาพด้อย เจตนาเหมือนเลี้ยงไข้ จี้เร่งอนุญาตเอกชนนำเข้า ไฟเซอร์ –โมเดอร์น่าแบบไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม