fbpx

ร้อง กทม. ทบทวนผ่อนปรน นวด-สปา

ตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวด-สปา ยื่นหนังสือถึง กทม. ขอให้ทบทวนผ่อนปรนเปิดกิจการอย่างน้อยให้นวดเท้า หรือจุดที่ห่างจากใบหน้า หลังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเท่าเดิม