fbpx

“คำนูณ” ห่วงถูกปิดช่องพิจารณาร่าง กม.สอบสวนคดีอาญา

“คำนูณ” ห่วง รัฐสภา ถูกปิดช่อง พิจารณาร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา หลังพบ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ถูกตัดตอนเนื้อหา จี้รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภา พร้อมตอบความชัดเ