fbpx

กลุ่มราษฎรรวมตัวชุมนุมถนนสีลม

กลุ่มราษฎรยังทยอยเดินทางร่วมชุมนุมบริเวณหน้าวัดแขกวัดแขก ยาวไปตลอดถนนสีลม ซึ่งเป็นจุดใหญ่ในการชุมนุมของกลุ่มราษฎร วันนี้ โดยการชุมนุมใช้ชื่อว่า “ออกมาชม ออกมาเดิน ออกมาแสดงศิลปะราษฎร

ภาษาในม็อบ

การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ราษฎร” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีการใช้คำศัพท์ ภาษาวัยรุ่น ในการชุมนุม รวมถึงใช้ภาษาเหล่านี้ เพื่อสับขาหลอกตำรวจ ไม่ให้รู้ว่าจะชุมนุมที่ไหน แต่การชุมนุม ก็มีคนหลายวัย มาร่วมชุมนุมด้วยเช่นกัน พวกเขาทำความเข้าใจกับภาษาเหล่านี้อย่างไร

พิพิธภัณฑ์โครงการหลวง ที่ 1 (ฝาง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริ จัดตั้ง โครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา

1 2