fbpx

เร่งรื้อเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ แก้ปัญหารับเงินซ้ำซ้อน

โฆษกรัฐบาลเผยคลังจับมือแรงงานเดินหน้าข้อสั่งการนายกฯ เชื่อมระบบฐานข้อมูล เร่งรื้อเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ แก้ปัญหารับเงินซ้ำซ้อน เข้าถึงคนมีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

...