fbpx

แคนาดาไม่ยอมรับกลุ่มตาลีบันในฐานะรัฐบาลอัฟกานิสถาน

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดาระบุว่า รัฐบาลแคนาดายังไม่มีแผนที่จะยอมรับกลุ่มตาลีบันเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของอัฟกานิสถาน