fbpx

อย.เตือนอย่าเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างรักษาโรคหลอดเลือด

อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hafaz อ้างรักษาโรคหลอดเลือดและความดันโลหิตสูงทางสื่อออนไลน์ เป็นการแอบอ้างสรรพคุณเกินจริง และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก อย.