fbpx

กกต.สร้างความเข้าใจระบอบปชต.ฯ

สำนักงาน กกต. 21 ก.ย.- กกต.ลงนามความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย