fbpx

“ชัชชาติ” ย้ำทุกโครงการของ กทม.ต้องโปร่งใส ไม่ล็อกสเปก

“ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. ย้ำทุกโครงการต้องการมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่ล็อกสเปก เตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตในระบบ Traffy fondue จัดทำระบบวางแผนทรัพยากร กทม.-ศูนย์รับคำขออนุญาต