fbpx

ผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะร้องรัฐขอปรับราคาด่วน

ผู้ประกอบการเรือด่วนคลองแสบแสน ขอปรับค่าโดยสารเพิ่มอีก 1 บาท ส่วนรถร่วมบริการของ บขส. ยืนยันว่าสถานการณ์หนักจนขณะนี้ผู้ประกอบการ 1 ใน 4 หรือกว่า 10,000 คัน ต้องหยุดวิ่งรถแล้ว