fbpx

พล.อ.วิทวัส นั่ง รองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโลก

สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 27 พ.ค.- มติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เลือก “พล.อ.วิทวัส” ดำรงตำแหน่งรองประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโลก พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มเปราะบางจากเชื้อโควิด-19