fbpx

ส่งทหารช่วยย้ายผู้ป่วยตามบ้านเข้ารับการรักษา

นายกฯ สั่งกองทัพ ส่งกำลังเสริม ก.สาธารณสุข ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รอการรักษาที่บ้านเข้าระบบการรักษา พร้อมฆ่าเชื้อสถานที่ ย้ำปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง