fbpx

สธ.หนุน รพ.เมดพาร์ค เปิดคลินิกรับมือโรคอุบัติใหม่

สธ.หนุน รพ.เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต