fbpx

เหตุรถไฟตกรางในอินเดียเสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบร้อยคนแล้ว

ตำรวจอินเดียแจ้งว่า เหตุรถไฟตกรางทางตอนเหนือของประเทศช่วงเช้าตรู่วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 63 คน เป็น 96 คนแล้ว บาดเจ็บกว่า 100 คน

1 3 4 5