fbpx

เร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2

“ศักดิ์สยาม” ยันรัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนา รองรับรถไฟจีน-ลาว เร่งสร้างสะพานข้ามโขงแห่ง 2 พัฒนาพื้นที่นาทาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า