fbpx

รัฐ-เอกชนร่วมเดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการนำร่องวินรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ