fbpx

สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์บัตรทอง “ยาแผนไทยผสมกัญชา” 3 รายการ

บอร์ด สปสช. เพิ่มเติม “ยาแผนไทยผสมกัญชา 3 รายการ” บรรจุสิทธิประโยชน์บัตรทอง หลังประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ ขยายการเข้าถึงรักษา เพื่อดูแลผู้ป่วย กำหนดเบิกจ่ายตามรายการบริการ ภายใต้งบบริการการแพทย์แผนไทย