fbpx

มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากแบงก์กรุงเทพ-ซัยโจ เด็นกิ

มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจากธนาคารกรุงเทพ และบริษัท ซัยโจ เด็นกิ สำหรับจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาล 5 แห่ง

วุฒิสภาโอนเงินงบประมาณปี 63 คืนรัฐ 93.3 ล้านบาท

“วิปวุฒิ” เคาะมอบเงิน 10 ล้าน ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสู้โควิด-19 พร้อมโอนเงินงบประมาณ 63 คืนรัฐ 93.3 ล้านบาทช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เปิดสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 จ.นครนายก

วันนี้จะพาไปรู้จัก ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ปตท.ส่งมอบพื้นที่สีเขียวโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

ปตท.ส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาของโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ในฐานะแกนหลักในการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยจะปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ได้ 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปีนี้

ดร.สุเมธ เผยรับสั่งสุดท้ายในหลวง ร.9 ฝากคนไทยรู้จักหน้าที่ตัวเอง

ดร.สุเมธ ขอให้คนไทยต้องรู้จักหน้าที่ และน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9 เรื่องความอดทน มีสติ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มาปรับใช้จะทำให้ชาติพัฒนาและเกิดความผาสุก

เปิดตัวหนังสือ เดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางฯ

เปิดตัวหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา9เล่ม9เส้นทาง81แหล่งเรียนรู้มีชีวิต1.9แสนเล่ม จัดทำรูปแบบe-book หวังนำทางสู่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนายั่งยืน

พระบิดาแห่งฝนหลวง และพระมหากรุณาธิคุณด้านน้ำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งฝนหลวง และพระมหากรุณาธิคุณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ