fbpx

เอกชนห่วงประเทศต้องมีวัคซีนให้พอเพื่อคุมระบาดให้จำกัด

ภาคเอกชนห่วงประเทศต้องมีวัคซีนให้พอ เพื่อคุมการระบาดให้จำกัด พร้อมเชื่อมั่น 120 วันเปิดประเทศ หากทุกอย่างพร้อมน่าจะไม่ปัญหาเปิดได้แน่