fbpx

ลุ้น ศบศ.เคาะเยียวยาคนกลางคืน-มาตรการเศรษฐกิจ

บตา ที่ประชุม ศบศ. วันนี้ เคาะเยียวยานักร้อง นักดนตนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง พิจารณาทบทวนมาตรการทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลเผยผลงานมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้

“สุริยะ” เชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนเอสเอ็มอี

“สุริยะ” เชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยหนุนจีดีพีปีนี้โตต่อได้ ขณะที่เอสเอ็มอีจะมีเงินเสริมสภาพคล่อง