fbpx

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8 คน

วันนี้ ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8 คน ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นคนไทย 4 ราย ชาวต่างชาติ 4 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม รวม 3,874 คน

จีนมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 22 คนมาจากต่างประเทศทั้งหมด

จีนรายงานวันนี้ว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 22 คน และไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน

จีนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

จีนรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มในอัตราที่มากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในอัตราที่ลดลงต่อเนื่องมา 4 วันติดต่อกัน