fbpx

“มอส” ร่วมปั่นสองล้อ กิจกรรมวันเด็กออนไลน์

“มอส ปฏิภาณ” ร่วมปั่น “สองล้อ” จัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ผ่านโครงการ “ปั่นในบ้านต้านโควิด” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข