fbpx

สมอ. บังคับมาตรฐานเสียงจากยางล้อรถ

สมอ.บังคับใช้มาตรฐานยางล้อ ด้านเสียงสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ผู้ผลิตยื่นขอใบอนุญาตเกือบ 2,000 ฉบับ