fbpx

จาก “พระมหาไพรวัลย์” สู่ “มหาไพรวัลย์”

ไปดูบรรยากาศที่วัดสร้อยทอง หลังจากมหาไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว บรรยากาศก็เงียบเหงา-เศร้า เพราะไม่อยากให้สึก ขณะที่พระพยอม ฝากบอกว่า อย่าฟาดแรง ให้เดินหน้าสร้างมิตร ส่วนพระมหานภัณฑ์ ผู้ทำหน้าที่สึกให้ บอกว่า เสียดาย พระที่มีความรู้ความสามารถ และกล้าหาญในการสื่อสาร