fbpx

สธ.เดินหน้าโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”

สธ.27 ส.ค.-รมช.สธ.เปิดโครงการ“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” นำหลัก 3F มาปรับใช้ ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ สนุกปลอดภัย และเสริมพัฒนาการทั้งไอคิวและอีคิว ตั้งเป้าปี 64 สร้างต้นแบบ 77 จังหวัด นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.)พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” นำกิจกรรมการเล่นของเด็กมาเสริมสร้างพัฒนาการ โดยร่วมกับ 4 หน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รูปแบบการเล่นนี้จะเปลี่ยนไป เน้นการเพิ่มไอคิวควบคู่กับอิวคู่ นำหลัก 3F มาใช้ ได้แก่ 1.family ครอบครัว 2. free อิสระ และ 3. fun สนุกสนาน คือการเน้นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมดูแล ให้อิสระ ตามกรอบของความปลอดภัย และ ยังคงสนุกสนาน เน้นการเล่นที่เป็นธรรมชาติ หรือของเล่นที่มีในชุมชน ส่วนการเล่นในสถานเด็กเล่น […]