fbpx

ผู้นำฮ่องกงยอมรับฮ่องกงเผชิญภาวะสมองไหล

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ยอมรับว่า ฮ่องกงกำลังเผชิญกับภาวะสมองไหลที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติและประชาชนต่างทยอยย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศ เนื่องจากการใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด แต่มองว่าฮ่องกงจะฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลังสิ้นสุดการระบาด