fbpx

รัฐสภา รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ไม่ได้ เหตุสมาชิกบางตา

รัฐสภา รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ไม่ได้ เหตุสมาชิกบางตา ยกไปลงมติสมัยประชุมหน้า หลังอภิปรายยาวนาน ส่วนใหญ่หนุนเพราะหวังพัฒนาปรับบริบทให้เข้ายุคสมัย เพิ่มศักยภาพการศึกษาไทย