fbpx

แนะวิธีพูดคุยผู้สูงวัยไปฉีดวัคซีน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกพบการติดเชื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาพบในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจำนวนมากในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง