fbpx

เห็นชอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ทำเนียบ วันนี้ ( 22 ก.ย.) “พล.อ.ประวิตร” ประชุม คกก.นโยบายกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (ปี 65-70) มุ่งให้เยาวชน ออกกำลังกาย ส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เน้นใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬาจริงจัง