fbpx

“พิธา” ชี้แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ

“พิธา” ชี้แก้ไขปัญหาฝุ่นPM2.5 ต้องมีหน่วยงานกลางที่มีอำนาจสั่งการและงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รับให้ข้าราชการหยุดทำงานที่บ้านเป็นวิธีหนึ่งที่ต่างประเทศทำ แต่ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด