fbpx

พอใจสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ลดลง

นายกฯ พอใจความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้เหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและสังคม