fbpx

ปลื้มปีติเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนืองแน่น

ด้วยพลังศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 จึงได้เห็นภาพพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศมาเฝ้ากราบถวายสักการะพระองค์จนเนืองแน่นวัดราชบพิธฯ