fbpx

“ในหลวง” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 2 แสนเม็ด ให้กรมราชทัณฑ์

ในหลวงพระราชทานทรัพย์ 128 ล้าน ช่วย 19 เรือนจำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 128 ล้านบาท แก่เรือนจำ 19 แห่ง และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ