fbpx

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุครบ 83 พรรษาวันพรุ่งนี้

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษาในวันพรุ่งนี้ แต่เวลานี้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสละราชสมบัติ