fbpx

เทคนิคบุรีรัมย์ทำดี จัดโครงการซ่อมฟรีช่วยประชาชน

เทคนิคบุรีรัมย์บริการซ่อมเครื่องมือทำมาหากินให้ประชาชนฟรี ลดรายจ่ายสู้โควิด-19 ทั้งฝึกทักษะฝีมือให้แก่นักศึกษา

ยธ.-แรงงาน จับมือฝึกอาชีพผู้อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย

ก.ยุติธรรม-แรงงาน ผนึกกำลังฝึกทักษะอาชีพ ให้ผู้อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ป้อนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ชี้ปีที่ผ่านมา ผู้ผ่านอบรมมีงานทำร้อยละ80

เร่งฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าฝึกทักษะอาชีพให้แรงงานอิสระ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มที่ จ.นครราชสีมา ตั้งเป้าดำเนินการ 1,200 คน